Digital Innovation Hubs

DIH Profile

Digital Innovation Hub for Smart Manufacturing

Hub Information

Hub Name
Digital Innovation Hub for Smart Manufacturing
Local Name
Pomurje Technology Park Ltd., PTP
Evolutionary Stage
Fully operational
Geographical Scope
International

Description

Pomurje Technology Park is a community with more than 200 regional based companies, strong international connections and wealth of experience in EU programs. The number of members is constantly growing, as more and more companies recognize the advantages and benefits provided by membership in an internationally oriented entrepreneurial and supportive environment. 
 
Technology Park devotes special attention to promoting the transfer of knowledge, experience and technologies to the economy, which is reflected in the creation of new jobs and higher added value. In this way it contributes to the higher competitiveness of innovative entrepreneurship in the region and promotes the creation of new, growth-focussed and knowledge-based companies. 
 
Technology Park is an organization with supportive and stimulating business environment for the development of technology entrepreneurship. By providing its members with the necessary infrastructure, services, target oriented training, mentoring and promotion, it motivates entrepreneurial potential in the region and assists in the realisation of entrepreneurial initiatives with high levels of knowledge and market potential. At the same time it enables matchmaking and synergies with the domestic and foreign developmental, research, financial and market environments. 
 
Besides the credibility and prestige enjoyed by the entire community it also offers its companies the following comprehensive business support: 
(1) Start:up Center (infrastructure, equipment, accelerator & mentoring programme, entrepreneurial training programme, consulting services)
(2) Innovation Center (SME audit/diagnosis/benchmarking via developed tools, development support of new products/services/technologies via Living Lab approach, tailor made business projects and solutions)
(3) Internationalisation support (entering new markets)
(4) Preparation & implementation of EU projects 
 
Other relevant information: 
According to the National act of supportive environment for entrepreneurship PTP has a public mandate to implement support programmes for start-up companies in Slovenia;
References in the following sectors: Metal and polymer industry, Mechatronics, Informatics and telecommunication technologies, Food, Creative industry, Tourism;
Own RD unit registered at the National Research Agency (ARRS);
Signed more then 90 contracts with faculties, institutes, schools and other research units;
Number of company members: more then 200;
Internationalization: Project experience with partners coming from more then 20 EU countries.
• ISO certificate 9001:2015 

Pomurski tehnološki park je skupnost z več kot 200 regionalnimi podjetji, močnimi mednarodnimi povezavami in bogatimi izkušnjami v programih EU. Število članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepozna prednosti in koristi članstva v mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju.

Tehnološki park posveča posebno pozornost spodbujanju prenosa znanja, izkušenj in tehnologij v gospodarstvo, kar se odraža v ustvarjanju novih delovnih mest in večji dodani vrednosti. Na ta način prispeva k večji konkurenčnosti inovativnega podjetništva v regiji in spodbuja oblikovanje novih, rastočih in na znanju temelječih podjetij.

Tehnološki park je organizacija s podpornim in spodbudnim poslovnim okoljem za razvoj tehnološkega podjetništva. S tem, da svojim članom zagotavlja potrebno infrastrukturo, storitve, ciljno usmerjeno usposabljanje, mentorstvo in promocijo, spodbuja podjetniški potencial v regiji in pomaga pri uresničevanju podjetniških pobud z visoko stopnjo znanja in tržnega potenciala. Hkrati omogoča povezovanje in sinergije z domačim in tujim razvojnim, raziskovalnim, finančnim in tržnim okoljem.

Poleg verodostojnosti in prestiža, ki jo uživa celotna skupnost, svojim podjetjem nudi tudi celovito poslovno podporo:
(1) Start: up Center (infrastruktura, oprema, akcelerator in program mentorstva, podjetniški izobraževalni program, svetovalne storitve)
(2) Inovacijski center (revizija/diagnosticiranje/benchmarking poslovanja MSP, Pomoč pri razvoju novih izdelkov/storite/tehnologij preko pristopa Living Lab, prilagojene poslovni projekti in rešitve)
(3) Podpora pri internacionalizaciji (vstop na nove trge)
(4) Priprava in izvajanje projektov EU

Druge pomembne informacije:
• V skladu z Nacionalnim aktom podpornega okolja za podjetništvo PTP ima javni mandat za izvajanje podpornih programov za zagonska podjetja v Sloveniji;
• Referenčni projekti v naslednjih sektorjih: industrija kovin in polimerov, mehatronika, informatika in telekomunikacijske tehnologije, prehrana, kreativna industrija, turizem;
• Lastna RD enota, registrirana pri Nacionalni raziskovalni agenciji (ARRS);
• Podpisanih več kot 90 pogodb s fakultetami, inštituti, šolami in drugimi raziskovalnimi enotami;
• Število članov družbe: več kot 200;
• Internacionalizacija: izkušnje s projekti s partnerji, ki prihajajo iz več kot 20 držav EU.

• ISO certifikat 9001:2015

Contact Data

Coordinator (Incubator/accelerator)
Pomurje Technology Park
http://p-tech.si/
Year Established
2003
Location
Plese, 9a, 9000, Murska Sobota (Slovenia)
Website
http://www.p-tech.si
Social Media
Contact information
Marko Močnik
marko@p-tech.si
+386 2 530 82 00

Organisation

Organizational form
(part of) Public organization (part of RTO, or university)
Turnover
500.000-1.000.000
Number of employees
10-25

Technologies

 • Robotics
 • Internet of things
 • Interaction technologies
 • Software as a service and service architectures
 • Logistics
 • Internet services

Slovenian Smart Specialization Strategy (S4)

- S4 S4 represents an implementing document of several previously adopted Slovenian strategic documents which integrates and translates the policies into concrete and tangible actions to achieve focused national actions in tune with the main development actors.

- is based on priorities, structured on 3 priority pillars and 9 areas of application.

- Pillar 3: Industry 4.0 (Area VI.- Factories of the future)  

Operational Programme for the Implementation of the EU Cohesion Policy 2014-2020 - Priority 2.3: Dynamic and competitive entrepreneurship for green economic growth.

Slovenian Digital Coalition – The activities of the hub are well aligned with the Slovenia national initiative for digitising industry, Slovenian Digital Coalition.

Market and Services

Sectors

 • Manufacture of food products, beverages and tobacco
 • Manufacture of textiles and textile products
 • Manufacture of leather and leather products
 • Manufacture of wood and wood products
 • Manufacture of pulp, paper and paper products; publishing and printing
 • Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel
 • Manufacture of chemicals, chemical products and man-made fibres
 • Manufacture of rubber and plastic products
 • Manufacture of other non-metallic mineral products
 • Manufacture of basic metals and fabricated metal products
 • Manufacture of machinery and equipment
 • Manufacture of electrical and optical equipment
 • Manufacture of transport equipment
 • Other Manufacturing

TRL Focus

 • TRL6 - System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant environment
 • TRL7 - System prototype demonstration in an operational environment
 • TRL8 - Actual system completed and qualified through test and demonstration
 • TRL9 - Actual system proven through successful mission operations

Services provided

 • Awareness creation
 • Ecosystem building, scouting, brokerage, networking
 • Visioning and Strategy Development for Businesses
 • Concept validation and prototyping
 • Testing and validation
 • Pre-competitive series production
 • Commercial infrastructure
 • Digital Maturity Assessment
 • Incubator/accelerator support
 • Market intelligence
 • Access to Funding and Investor Readiness Services
 • Mentoring
 • Education and skills development

Service Examples

Brokering/matchmaking

Client profile: SMEs, research institutions, public support and business support organizations

Client needs: Interest in digitisation and business colaborations, identifications of solution technology providers that could help to implement a solution, internationalisation, etc.

Provided solution:  Direct contact and physical events that bring stakeholders (e.g. digital IT SMEs, user SMEs, supply chains, investors, other regions) together to network, access information, share experiences, and/or tackle innovation-related problems. Formats include B2B events, roadshows, innovation camps, and hackathons.

More details: http://www.seemeet.si/

Innovation scouting

Client profile: Manufacturing SMEs

Client needs: Technologies and solutions for business proces optimisation 

Provided solution: Identification of appropriate technology providers and success business cases related to digital solutions and their processes improvements. For company Šumer appropriate IT system solution was scouted. 

More details: http://www.sumer.si/en/

On-line training data base

Client profile: SMEs in start up and in scale up phase

Client needs: Access to information and know how 

Proposed solution: Technical and management courses for SMEs to be able to deal efficiently with the newly developed business models and related digitised products or processes - on line courses, video presentations and training material access via on-line tool. 

Smart Factory On-line Cooperation Platform

Client profile: SMEs, RD instititions, Business support institutions 

Client needs: Overview of available services, good practices, support schemes and supportive ecosystem across the regions.

Provided solutions: The focus of the tool is to establish an online interactive mapping tool that will provide a visual depiction of joint possibilities and that will enable understanding of how well regions, SMEs, RD Institutions and supportive environment are able to access the Smart Manufacturing resources and opportunities. The tool support SMEs by providing geographic overview of the available services, support schemes and supportive ecosystem across the regions. Sample materials and links to helpful resources are provided where existing. By providing a visual depiction of joint possibilities the tool is supposed to play a powerful role in guiding policy, planning, and strategic actions to joint solutions as well as B2B instrument.

Access to specialist expertise and infrastructure

Client profile: Innovative manufacturing SMEs

Client need: Phisical and IT infrastructure to develop and start a business, ICT and development expertise 

Provided solution: Support the technology providers and users to carry out experiments and to test whether the proposed approach would indeed be beneficial for the user. Service offers a cost-effective access to specialist testing, pilot and experimentation facilities. For company Miniplast the following support was provided: (1) expertise; (2) pilot equipment to produce prototypes; (3) facilities that are needed for start-up; (4) access to living labs that can validate new products/business models.

Business model development for SMEs

Client profile: SMEs

Client needs: Business model development for start up or scale up activities

Proposed solution:  Work with the client to envision its digital future and develop a strategy for delivering this vision. This involves working with the client directly or directing it to further tailored help and advice within the Hub’s ecosystem. For company Castoola scale up business model development support was implemented.  

More details: https://castoola.com/

Access to funding

Client profile: SMEs with defined investment needs

Client needs: Identification and process support to receive appropriate grants or other favoruable financing to implement investments 

Provided solution: Help for SMEs and start-ups to access regional, national and European funding to make use of new technologies. For company Cleangrad and Virs support was offered to implement novel IT monitoring solution to optimize production proces and to monitor product efficiency.

More details: https://www.virs.si/

Digital needs/maturity assessment

Client profile: SMEs 

Client needs: improving value chain and value added with new digital possibilities.

Provided solution: Diagnosing a company’s needs and readiness in relation to digital technologies, providing feedback on its level of maturity in relation to digital technologies, and identifying potential solutions. Service was done for company Kreativne ideje.

Awareness raising

Client profile: SMEs, RD institutions

Client needs: access to new information and possible business implovements

Provided solution: Disseminating information on the opportunities and benefits of digital products and services related to smart production topics. Awareness on success stories, use cases, best practices, and business models, is done viaon-line catalogue and awareness events available on www.p-tech.si and related social media.

Prototype development and testing

Client profile: Innovative manufacturing SMEs
Client need: Optimization of the production process with paperless business
Provided solution: Service offers a support to software prototype development, which enables automation of business processes and data transmission between different company departments. For company Cleangrad the following support was provided: (1) Snapshot of the company situation, (2) solution concept development, (3) software solution programming, (4) testing, (5) education of users.

More details: https://www.cleangrad.si

Funding

 • European Regional Development Fund
 • National specific innovation funding
 • Private funding

Partners

Last updated: 07/09/18 06:50