Digital Innovation Hubs Digital Innovation Hubs

Agro Space DIH Lietuvos Skaitmeninis Inovacijų Centras Agro Space (Agro Space DIH)

You need an EU Login account for request proposals for editions or creations of new hubs. If you already have an ECAS account, you don't have to create a new EU Login account.

In EU Login, your credentials and personal data remain unchanged. You can still access the same services and applications as before. You just need to use your e-mail address for logging in.

If you don't have an EU Login account please use the following link. you can create one by clicking on the Create an account hyperlink.

If you already have a user account for EU Login please login via https://webgate.ec.europa.eu/cas/login

 

Sign in
New user? Create an account

Contact Data

Coordinator (Industry association)

Vilnius Industry and Business Association

Coordinator website

http://www.vpva.lt

Year Established

2016

Location

Mokslininku 6A, LT-08412, Vilnius (Lithuania)

Website

http://www.vpva.lt/agrospacedih/

Contact information

Sigitas Besagirskas
prezidentas@vpva.lt
+370 677 45787

Description

Description

Lithuania Agro Space Digital Innovation Hub (Agro Space DIH)

 

Lithuania Agro Space DIH is a non-profit regional focus network that brings together Lithuanian research, education, business and governmental institution organisations all aimed at fostering cross-sectoral digital technology innovation. A sum of 11 key stakeholders (governmental institutions, clusters, industry & business associations and science & technology parks) have expressed their interest in mutual cooperation and the establishment of Agro Space DIH.

 

The main strategic objectives of the Agro Space DIH are to commence and develop public sector, business and scientific cooperation in the fields of agrofood and related fields digitalisation, agrospace and agroinnovation industry innovation and novice production process, material and technology development. These objectives are to help create added value, improve business and service processes and foster mutual communication between different actors involved in the process, initiate development of new products, improve quality assurance and to participate in EU and national programmes.

 

Vilnius Industry and Business Association (VPVA) acts as the coordinator of the DIH. Established in 1996, VPVA comprises over 300 members from different industries, representing various business directions, other business associations, manufacturing, service and consulting companies in Lithuania.

 

Agro Space DIH is tailored to ensure that every company, small or large, high-tech or not, can grasp digital opportunities. In cooperation with member and partner organisations the hub is able to provide the needed support and consultations for local SME’s in Lithuania in fields related to digital technology development. The main objective here is to help create added value, improve business and service processes and foster mutual communication between different actors involved in the process.  This is being achieved through so called “One-Stop-Shop” service that is provided by the network and partnering organisations. The network enables all industry players to initiate, design and reciprocate technologies and best practices at any given development phase.

 

The majority (around ¾) of the network’s activities are aimed at bringing together (events, search of partners, finding investment, helping to commercialise products and services) Lithuanian research and development expertise in the field of digital agriculture technology innovations and rural development. The usual practice of DIH is to lead a company through the full-length process (strategic phase, initial phase, concept phase, development phase) of achieving the solution launch, focusing mainly on TRL4 to TRL9. The scope of services also include networking, collaborative research, commercial infrastructure, financial aid through different instruments (e.g. Horizon 2020, COSME, etc.) 

 

Agro Space DIH vision is to become the “go to” solution provider for development, digital technology transfer and innovation dissemination in key sectors: agriculture, space, manufacturing (Industry 4.0) and service innovation. The priority is to advance the partnership capabilities of agricultural and space technology companies by amplifying the network’s platform within Lithuania and transnationally.

 

The main activities pithing the hub are in line with the national RIS3 strategies (http://sumani2020.lt/apie-sumania-speciaizacija/prioritetai) that comprise such strategic fields as:
Agroinovation and food technologies
    - Advanced pest control and plant nutrition systems
    - Precision (precision) crop and livestock farming technologies
    - Technologies of agricultural raw materials and their processing
Novice production processes, materials and technologies
    - Physical Impact Measurement and Materials Recognition Technologies
    - Innovative and balanced design solutions and modeling techniques
    - Virtual Product Development Technologies
    - Materials and resource-efficient technologies
    - Robotic Production Technologies
    - Intelligent Process Control Systems

Agro Space DIH - tinklas, subūręs 10 švietimo, mokslo, verslo ir valdžios institucijų, tame tarpe klasterius, verslo asociacijas, universitetus, mokslo ir technologijų parkus.  

 

Agro Space DIH koordinatorius - Vilniaus pramonės ir verslo asociacija, veikianti nuo 1996 m., vienijanti daugiau kaip 300 skirtingų pramonės ir paslaugų sektorių įmonių, tame tarpe ir kitas asocijuotas struktūras. 

 

Agro Space DIH sukurtas taip, kad tiek mažos, tiek didelės, kiek pradedančios dirbti skaitmenizavimo srityje, tiek turinčios didžiulią patirtį ir netgi teikiantis sprendimus kitiems, galėtų dirbti kartu. Agro Space DIH dirba vieno langelio principu, pradedant nuo pagalbos sugalvojant idėją ar sprendimą ir baigiant technologijų įsigijimu ir įdiegimu. 

 

Daugumą tinklo veiklos apimčių (apie ¾) sudaro parnerystės veiklų orgnaizavimas (renginiai, partnerių paieška, produktų ir paslaugų komercializavimas) ir sprendimų diegimas Žemės ūkio skaitmeninimo srityje. Dažniausiai veikiama pasitelkiant "vedimo už rankos nuo idėjos iki produkto" principą (problemos išgryninimas, idėjos sugalvojimas, koncepcijos parengimas, produkto ar paslaugos sukūrimas bei išvystymas), dažniausiai fokusuojantis nuo 4 iki 9 TPL'o. Į darbų apimtį paprastai įeina ir finansavimo pritraukimas (pagal Horizon 2020, COSME ir kitas programas)

 

Agro Space DIH vizija - tapti vienu iš lyderių kuriant sprendimus skaitmeninių technologijų srityje Baltijos šalyse šiuose sektoriuose: žemės ūkio, kosmoso, gamybos (Pramonė 4.0). Tinklo plėtra neapsiribos vien tik Lietuvos rinka, artmiausiu metu planuojama pritraukti narių iš kitų Baltijos šalių.

 

Dauguma atitinka Lietuvos Sumanią Specializaciją šiose kryptyse:

AGROINOVACIJOS IR MAISTO TECHNOLOGIJOS

  - Pažangios kenksmingų organizmų kontrolės ir augalų mitybos sistemos
  - Tiksliosios (precizinės) augalininkystės ir gyvulininkystės ūkininkavimo technologijos
  - Žemės ūkio žaliavų ir jų perdirbimo technologijos

NAUJI GAMYBOS PROCESAI, MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS

  - Fizinio poveikio matavimo ir medžiagų atpažinimo technologijos
  - Inovatyvūs ir subalansuoti konstrukciniai sprendimai ir modeliavimo metodai
  - Virtualios produkto kūrimo technologijos
  - Medžiagas ir išteklius tausojančios technologijos
  - Robotinės gamybos technologijos
  - Intelektinės procesų valdymo sistemos

 

 

Link to national or regional initiatives for digitising industry

The hub takes part in consulting experts involved in designing the Lithuanian Industry Digitalisation Roadmap 2019 - 2030. In collaboration with other experts and focus groups a further development of the Lithuanian Smart Specialisation (in accordance with RIS3) focus areas is being carried out.

On a transnational level the DIH is a part of a consulting body in a project "Implementation of the Reforms Envisaged in The Association Agreements Between EU and Moldova in a Science, Innovation and Technology Sector” (https://orangeprojects.lt/en/moldova-projects) aimed at developing the Innovation Road Map of Moldova. Additionally, the DIH activities encompass being a stakeholder in the Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent Manufacturing (INforM, https://projects.interreg-baltic.eu/projects/inform-174.html), Baltic Large Scale Computing (BALTICLSC, https://projects.interreg-baltic.eu/projects/balticlsc-172.html) and Future Ecom (https://www.interregeurope.eu/future-ecom/) Interred Europe projects.
The scope of services also include networking, collaborative research, commercial infrastructure, financial aid through different instruments  and EU funding initiatives (e.g. Horizon 2020, SME instrument, COSME, etc.).

Market and Services

Sectors

 • Agriculture and food
 • Energy and utilities
 • Construction
 • Transport and logistics
 • Public administration
 • Education
 • Life sciences & healthcare
 • Manufacture of food products, beverages and tobacco
 • Manufacture of textiles and textile products
 • Manufacture of leather and leather products
 • Manufacture of wood and wood products
 • Manufacture of pulp, paper and paper products; publishing and printing
 • Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel
 • Manufacture of chemicals, chemical products and man-made fibres
 • Manufacture of rubber and plastic products
 • Manufacture of other non-metallic mineral products
 • Manufacture of basic metals and fabricated metal products
 • Manufacture of machinery and equipment
 • Manufacture of electrical and optical equipment
 • Manufacture of transport equipment
 • Other Manufacturing

TRL Focus

 • TRL4 - Component and/or breadboard validation in laboratory environment
 • TRL5 - Component and/or breadboard validation in relevant environment
 • TRL6 - System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant environment
 • TRL7 - System prototype demonstration in an operational environment
 • TRL8 - Actual system completed and qualified through test and demonstration
 • TRL9 - Actual system proven through successful mission operations

Services provided

 • Ecosystem building, scouting, brokerage, networking
 • Visioning and Strategy Development for Businesses
 • Collaborative Researchs
 • Concept validation and prototyping
 • Testing and validation
 • Pre-competitive series production
 • Digital Maturity Assessment
 • Incubator/accelerator support
 • Voice of the customer, product consortia

Service Examples

Monitoring Grant Recipient Activity

Client Profile: National Paying Agency Under The Ministry Of Agriculture Of The Republic Of Lithuania (https://www.nma.lt).
Challenge: High costs of monitoring agricultural grant recipient activities.
Solution: Sentinel-1 (SAR) And Sentinel-2 (MSI) Products Used For Monitoring Grant Recipient Activity
Sentinel-1 (SAR) and Sentinel-2 (MSI) products enable automated land and image processing with an atmospheric correction (removal of clouds). The two satellites and the digital software provide new ways of orbital correction, reduction of noise, calibrating process, terrain correction, ortho-rectification and cloud removing services. The combination of space and digital technology gave way to a drastic reduction of labor costs and time spent manually monitoring recipient activities. Physical visits to the area no longer required or reduced to a minimum. This digital solution acts as a new standard for all national governing and monitoring institution.
Provider: UAB Geomatrix
http://www.sagris.eu/

More details: http://www.sagris.eu/

Innovative Digital Research Laboratory for Biogas

Client Profile: Biogas Power Plant Development Cluster
Challenge: Existing biogas and biomethane production technologies have major shortcomings in terms of sustainability, such as methane emissions in the biogas treatment process or relatively low methane emissions in the biogas itself, which makes biogas production and the use of biomethane economically unprofitable.
Solution: As A Solution A Innovative Digital Research Laboratory Was Set Up.
A digital solution was applied in order to increase the research facility and cluster's overall smart infrastructure. The new digital laboratory consists of: 1. Laboratory device for CO2 digestion with CO2 2. Laboratory equipment for the primary purification of raw biogas 3. Laboratory equipment for separation of biogas mixture (CH4 and CO2) 4. Laboratory equipment for nitrogen collection from digestate 5. Cogeneration power plant for autonomous electricity and heat supply to laboratory equipment 6. Laptop (2 pcs) 7. Portable biogas analysis device The created digital and research infrastructure helped create the final solution for the initial problem: 1. A biogas plant methane concentration-increasing module (technology) using biotechnological methods and second-generation CO2 (global novelty) 2. Sustainable Biomethane Production Module (Technology) with 0% Methane Emission (Global Novelty) 3. Ammonia Substrate Separation and Accumulation Module (Technology) (Market Novelty)
Provider: UAB ETKC
https://etkc.lt/

More details: https://etkc.lt/

Monitoring Of Drainage Systems

Client Profile: National Paying Agency Under The Ministry Of Agriculture Of The Republic Of Lithuania (https://www.nma.lt).
Challenge: Daily drainage monitoring activities take up too much labor time and cost.
Solution: Sentinel-1 Products Used For Monitoring Of Drainage Systems.
The provided digital solution helped reduce operational costs and labor intensity throughout the organization. Main automated features include monitoring of land vegetation, soil wetness, surface area information and median monthly/seasonal derivatives of the given variables.
Provider: UAB Geomatrix
http://www.sagris.eu/

More details: http://www.sagris.eu/

Efficient Technologies And Processes For Biogas And Biomethane Production

Client Profile: AB Auga Group Is The Largest Group Of Organic Farming And Investment Companies In Lithuania And One Of The Largest In Europe (http://auga.lt)
Challenge: Existing biogas and biomethane production technologies have major shortcomings in terms of sustainability, such as methane emissions in the biogas treatment process or relatively low methane emissions in the biogas itself, which makes biogas production and the use of biomethane economically unprofitable.
Solution: Development Of More Efficient Technologies And Processes For Biogas And Biomethane Production.
By investing in R&D non-analog digital and physical technologies were presented to the marker: 1. Technology for increasing methane concentration in biogas using biotechnological methods; 2. Technology for the use of second-generation carbon dioxide for the production of recyclable raw materials for biogas production; 3. Biomethane separation technology for biogas without methane losses; 4. The technology of ammonia separation from biogas and recycled substrates; 5. Technology for the balanced chemical composition and physical properties of substrates for biogas production; 6. Installations for the combustion of low and non-volatile methane gases using non-airborne gas mixtures. The various solutions were connected through novice digital platforms that help monitor and improve the components and services furthermore.
Provider: UAB ETKC
https://etkc.lt/

More details: https://etkc.lt/

Control of farms operational processes

Client Profile: UAB Tiskunu Agro, Crop Growing Farm In Lithuania (https://www.tiskunuagro.lt).
Challenge: To control farms operational processes, set up and track agrochemical planning and provide reports to state bodies, declare crop fields.
Solution: AgroSmart Farms 2.1. Maps.
AgroSmart Farms 2.1 was developed and implemented for Tiskunu Agro company which performs daily 3000+ tones loading processes and has an established base of more than 400 direct clients. The result was a smart maps based customizable digital software that helps the end users to set up agrochemical plans, schedule and assign upcoming tasks on a daily base. The software was also integrated so that the government official would get the needed farming related reports (declarations of crop fields, agrochemical usage, etc.) up to date.
Provider: ART21 Ltd.
Leading ICT for AgriFOOD tech industry development house https://www.art21.lt/

More details: https://www.art21.lt/

Control of goods logistics and fleet management

Client Profile: UAB Agrochema, Biggest Fertiliser Manufacturer In Baltic States (https://www.agrochema.lt).
Challenge: To control goods logistics and fleet management, to monitor fertiliser sales contracts and internal procedures of manufacturing.
Solution: AgroSmart Fertilisers.
AgroSmart Fertilisers was a custom made integrated digital solution for Agrochema Ltd. which is the the largest fertiliser manufacturer in the Baltic States. The solution was a programmed automated system for logistics, fleet management, automated generation and administration of documents for product prices and personnel. In this case, the digitalized system enabled smart planning of agrochemical product logistics and unloading according to a pre-established and autogenerated plan which is made in accordance to the internal procedures of product manufacturing.
Provider: ART21 Ltd.
Leading ICT for AgriFOOD tech industry development house https://www.art21.lt/

More details: https://www.art21.lt/

Digital contract reconciliation solution

Client Profile: AB Volfas Engelman, One Of The Oldest And Largest Beer Producers In Lithuania (http://volfasengelman.lt).
Challenge: Ineffective, non-standardized and difficult-to-control contract coordination processes. Billing into the system took a long time and resulted in errors.
Solution: SmartContract System.
The intelligent DocLogix digital contract reconciliation solution was made-to-order and fully implemented in Volfas Engelman AB. The solution enabled a fully automated contract approval process. As a result, the length of the process was greatly reduced, as the managers and sales team members now can interact and approve the contract via mobile apps. The decision to install optical character recognition (OCR) technology led to a shortening of the billing system from 1 minute to 2 seconds. The result is a 1.5-day time saving within a 1 month period. In addition, human error count dropped down sharply.
Provider: UAB DocLogix
http://www.doclogix.com/

More details: http://www.doclogix.com/

Managing of incoming grain quantity and quality in real time

Client Profile: UAB Agrokoncerno Grudai, Biggest Grain Buyer In Lithuania (https://www.agrokoncernas.lt).
Challenge: To manage incoming grain quantity and quality in real time, monitor purchase contracts and price changes as well as to automatise as maximum as possible of processes, to avoid human made mistakes.
Solution: Agrosmart Grain.
A digital monitoring solution has been developed and implemented granting a new maximum of automatic grain acceptance, storage, laboratory and unloading processes. The custom-tailored digital solution acts as a platform for physical monitoring, purchase contract control, real-time grain price scanning. The digital platform was integrated with smart scales and Infratec (laboratory) equipment, which automated the process of cargo acceptance and drastically increased overall efficiency.
Provider: ART21 Ltd.
Leading ICT for AgriFOOD tech industry development house https://www.art21.lt/

More details: https://www.art21.lt/

Automatic Universal Adaptive Robotizable Digital Technological Devices

Client Profile: UAB Selteka Is The Leading Provider Of Professional OEM And EMS Services In Eastern Europe With Over 50 Years Of Experience In The Electronics Products Market (http://www.selteka.eu).
Challenge: At high speeds (performance) of the technology line, there is a problem with the exact positioning of the product, which is still solved by complex and expensive methods (3D positioning with servo or stepping motors).
Solution: Automatic Universal Adaptive Robotizable Digital Technological Devices.
A thorough analysis of programming, testing methodologies, and systems was carried out. As a result, automatic universal adaptive digital robotizable technological devices were developed for marking, programming, calibration and functional testing of electronic products with the possibilities of dynamic video inspection for quality control, reducing the influence of human factor and probability of errors. The possibility of combining digital and technological equipment into a single modular, readily adaptable and controllable automatic line has been explored. After the implementation of planned R&D activities, a technological line was created in which as many as 5 different technological devices can operate and work in asynchronous mode, each of which is be able to process 2 identical products at the same time.
Provider: UAB ULA Technologies
http://www.ulatechnologies.lt/

More details: http://www.ulatechnologies.lt/

Organization

Organizational form

Networked organization, without formal structure

Turnover

1.000.000-5.000.000

Number of employees

10-25

Evolutionary Stage

Fully operational

Geographical Scope

National

Funding

 • Horizon 2020
 • European Social Fund
 • COSME
 • European Regional Development Fund
 • National specific innovation funding
 • Private funding
 • Partner resources
 • Other

Customers

Number of customers annually

>50

Type of customers

 • Start-up companies
 • SMEs (<250 employees)
 • MidCaps (between €2-10 billion turnover)
 • Large companies, multi-nationals
 • Research organisations

Partners

Vilnius Gediminas Technical University

Partner Type

University

Website

https://www.vgtu.lt/index.php?lang=2


The Chamber of Agriculture of the Republic of Lithuania

Partner Type

Chamber of Commerce

Website

https://www.zur.lt/en/


Vytautas Magnus University

Partner Type

University

Website

https://www.vdu.lt/en/


Lithuanian Aerospace Association

Partner Type

Networked, cluster organization

Website

http://space-lt.eu/en/


Lithuanian Food Exporters Association

Partner Type

Industry association

Website

http://www.litmea.lt/en/


Circular Economy Cluster

Partner Type

Networked, cluster organization

Website

http://www.vpva.lt/ziedine/


Municipality of Joniskis region

Partner Type

Regional government

Website

http://www.joniskis.lt/lit/english


Municipality of Taurage region

Partner Type

Regional government

Website

https://www.taurage.lt


Municipality of Plunge region

Partner Type

Regional government

Website

https://www.plunge.lt/go.php/lit/english


National Paying Agency under the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Partner Type

National government

Website

https://www.nma.lt/index.php?lang=2

Technologies

 • Organic and large area electronics
 • Micro/nano electronics
 • Sensory systems
 • Photonics and imaging technologies
 • Communication networks
 • Cyber physical systems
 • Robotics
 • Internet of things
 • Artificial intelligence
 • Mobility & Location based technologies
 • Interaction technologies
 • Cyber security
 • Advanced, or high performance computing
Last updated: 09/05/19 09:53