Digital Innovation Hubs

Back

DIH Profile

Flanders' FOOD, FF

Hub Information

Hub Name
Flanders' FOOD, FF
Local Name
Flanders' FOOD, FF
Evolutionary Stage
Fully operational
Geographical Scope
Regional

Description

The spearhead cluster agri-food focuses mainly on the economic growth of the Flemish food industry. Flanders’ FOOD will thereby mainly act as an enabler for innovation, and an integrator to create a trust zone of open innovation with all stakeholders in the agri-food business complex. The three economic drivers for growth are: (1) increasing local and international competitiveness, (2) focus on new business opportunities through system integration and (3) take up the social and societal responsibilities. To provide an answer to these three economic drivers, four strategic objectives are defined (Lead in knowledge, Lead to knowledge, Accelerate efficient & effective innovation and Create/cross value chains). They should increase knowledge and broaden the horizons of companies on one hand, and on the other enable them to validate and implement this new knowledge into new products, processes and concepts that drive their economic growth. Flanders’ FOOD is not defining the products, processes and services of the future, but will create enablers for companies to act quicker, better and more efficient in their innovation processes. The knowledge-driven strategic goals focus on three program lines: (1) World Class Food Production, (2) Resilient & Sustainable Agri-food Systems and (3) Personalized Food Products & Healthy Diets. A number of activities contribute to the realization of the strategic goals, such as: Development of dedicated roadmaps, creation of a (virtual) inspiration center, education of the target group, distribution of information beyond the target group, establishment of a scientific and technological advisory network, enable access to pilot infrastructure, support in workplace innovation, support in research implementation, guidance towards co-creation and co-development Flanders’ FOOD, in collaboration with the Institute for agricultural and fisheries research (ILVO), has set up a Food Pilot, this is a pilot plant filled with industrial process lines on a pilot scale, accessible to food companies for testing. Pilot tests on a semi-industrial scale allow companies to try out new concepts, processes and products. The past 5 years, the Food Pilot has become an important service provider with an integrated approach to collaborate with companies. Companies from various sectors found their way to the Food Pilot. (Website: http://www.foodpilot.be/en/) Flanders’ FOOD counts 310 member companies in 2017, spread over the ecosystem of the food industry: about two thirds of the members are companies in food production and ingredient suppliers, the other members are companies in machinery and technology, feed and retail. All cluster members, beingall actors in the triple helix including research and technology organizations (RTO’s), other cluster organizations and innovation actors work together to achieve common goals, as defined in the strategic objectives, but also make sure each partner involved benefits from these collaborations. Different types of stakeholders have different roles in the strategy and are more involved in some strategic domains than others. Flanders’ FOOD is leading partner for a smart specialization platform Agri-food http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/smart-electronic-systems To collaborate internationally Flanders’ FOOD is associated partner in several ERANETs (Cofund Facce Surplus, Susfood II and Marine Biotech) and interreg projects. The Food Pilot is European wide interesting for other SMEs. Today several customers from abroad already found their way to the pilot plant. The facilities are open for all EU companies at the same conditions as for Flemish companies.

Flanders’ FOOD wil een uniek, strategie-gedreven platform zijn dat door innovatie bijdraagt tot een meer competitieve, innovatieve en duurzame agrovoedingsindustrie. Flanders’ FOOD versterkt de innovatieslagkracht van de doelgroep door het verhogen van de wetenschappelijke en technologische kennis, hanteert hiervoor een geïntegreerde aanpak, en draagt op deze manier bij tot de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Ons Flanders' FOOD filmpje illustreert op welke manier wij innovatie stimuleren in de agrovoedingsindustrie. Als speerpuntcluster agrovoeding in wording zal Flanders’ FOOD het kader waarop de afgelopen 10 jaar ingezet werd verder verruimen. Samenwerken zal bovendien (nog) belangrijker worden dan vroeger. De speerpuntcluster agrovoeding zal inzetten op samenwerking over de waardeketen heen, cross-border en cross-sectoraal MISSIE Wij geloven in de toekomst van de Vlaamse voedingsindustrie en samen zorgen we ervoor dat ook de volgende generaties kunnen genieten van lekkere voeding, passend bij een gezonde levensstijl. Met passie, kennis en kunde overtuigen wij bedrijven om grenzen te verleggen. VISIE Flanders’ FOOD wil een leidende rol spelen in innovatie binnen de voedselketen en een hefboom zijn om van Vlaanderen een Europese topregio in voeding te maken. Zo kan Flanders’ FOOD dé partner zijn om mee te werken aan de verdere ontplooiing van de Vlaamse agrovoedingsketen als wereldwijde referentie voor aanbod, kwaliteit en duurzaamheid van voedingsproducten. SPEERPUNTCLUSTERSTRATEGIE ECONOMISCHE DRIVERS Onderliggend aan onze strategie zien we 3 high level economische drivers: 1. Internationale en lokale competitiviteit vergroten 2. Maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid opnemen 3. Implementeren van een geconnecteerd en geïntegreerd 'agrovoedingssysteem' STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Om een antwoord te bieden aan deze 3 economische drivers, hebben we 4 strategische doelstellingen gedefinieerd. Elk strategisch doel biedt een antwoord op bepaalde aspecten van de economische drivers. LEAD IN KNOWLEDGE Kennis is de voornaamste ‘driver’ van innovatie. Knowhow over producten, materialen en processen stelt de voedingsindustrie in staat om te focussen op producten met een hoge toegevoegde waarde (unieke producten, producten van uitstekende kwaliteit die een hogere prijs verantwoorden, producten met nutritionele voordelen of producten die vervaardigd zijn met duurzame(re) processen en ingrediënten). Het verkennen van ‘het onbekende’ via strategisch langetermijnonderzoek zal kennis genereren die alle andere objectieven zal kunnen ‘voeden’, en op die manier aanleiding geven tot de ontwikkeling van nieuwe producten, concepten en bedrijvigheid. Wij focussen binnen dit segment op 3 programmalijnen: • Resilient & Sustainable Agrifood system • World Class Food Production • Personalised Food Products & Healthy Diets LEAD TO KOWLEDGE Innovatievolgers (veel KMO's) en innovators hebben verschillende visies en noden met betrekking tot verkennen van 'het onbekende', geïnspireerd worden door ontwikkelingen en informatie uit (strategisch) onderzoek, en in een cultuur van open innovatie actief deelnemen aan onderzoek. Deze verschillende eisen vragen om hoofdzakelijk collectieve acties te ondernemen voor bedrijven met gelimiteerde R&D-capaciteit. Dit stemt overeen met de activiteiten die Flanders’ FOOD heeft georganiseerd in de afgelopen 10 jaar: studiedagen, workshops, opleidingen, collectieve onderzoeksprojecten en demonstraties van nieuwe technologieën. Flanders’ FOOD heeft een goede reputatie opgebouwd als ‘kennisverpreider’, in het bijzonder voor de KMO’s. Wij zullen ook in de toekomst blijven inspelen op deze activiteiten. Activiteiten die binnen dit strategisch doel vallen: • Initiatie van collectieve onderzoeksprojecten (vertaal- en implementatiegeoriënteerde projecten) • De doelgroep kennis aanreiken via opleidingen en studiedagen rond innovatieve onderwerpen, publicaties en nieuwsbrieven • Het tot stand brengen van een (al dan niet virtueel) inspiratiecentrum: via nieuwsbrieven en activiteiten waar bedrijven nieuwe technologieën, concepten en opportuniteiten kunnen ontdekken • Informatie delen tot buiten de doelgroep via het 'train-the-trainer'-principe • Etc. ACCERLERATE EFFECTIVE & EFFICIENT INNOVATION Beschikbare kennis moet verder worden vertaald in concrete producten, processen, concepten en bedrijfsvoering. KMO’s hebben het dikwijls moeilijk met het vinden van geschikte partners, zoals technologieaanbieders of leveranciers, of het extrapoleren van kennis naar eigen producten en processen. Omwille van deze redenen zal deze strategische pijler tot doel hebben om bestaande bedrijven (in hoofdzaak KMO’s) en startups in verbinding te brengen met commerciële actoren actief in productontwikkeling, consultants en trainers, adviseurs op vlak van innovatieve arbeidsorganisatie, automatisatie en digitalisering. Deze doelstelling zal ook focussen op het voorzien van extra innovatietools, zoals de beschikbaarheid van pilootinfrastructuur en zones waar kan geëxperimenteerd worden, of richtlijnen omtrent co-creatie en -ontwikkeling. CREATE/CROSS VALUE CHAINS De laatste doelstelling wil nieuwe horizonten verkennen op een coöperatief niveau en tot nieuwe businessopportuniteiten komen door een brug te vormen tussen complementaire sectoren (cross-sectorale en interdisciplinaire samenwerkingen) en verschillende linken te vormen binnenin het agrovoedingssysteem. Dit vereist enerzijds het tot stand brengen van een vertrouwensband tussen primaire producenten, voedingsindustrie en de retail, en anderzijds het samenbrengen van verschillende stakeholders binnen de industrie zodat zij aan gemeenschappelijke kennisdeling kunnen doen. In eerste instantie zal gefocust worden op volgende cross-keten en cross-sectorale samenwerkingen: • Het verschaffen van betere voeding en gezondheidszorg via de samenwerking tussen de aanbieders van voedsel en de gezondheidssector • Het vinden van nieuwe en betere processingoplossingen door het verzamelen van knowhow van zowel technologie- en machineleveranciers als voedingsindustrie • De kennis combineren van de verpakkings- en machinesector, en de voedingsindustrie • Streven naar een veerkrachtig en duurzaam agro-voedingssysteem door partnerschappen te vormen tussen actoren uit de agro-voedingssector en verschillende non-food spelers uit de industrie DOELGROEP Als innovatieplatform stimuleert Flanders’ FOOD innovatie in de voedingsproducerende bedrijven met vestiging in Vlaanderen en hun rechtstreekse toeleveranciers uit de voedselketen (grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, technologie aanbieders, logistiek/transport/distributie, etc.). Dit is de primaire doelgroep. De secundaire doelgroep omvat: • Voeding producerende bedrijven in de ons omliggende landen/regio’s (Wallonië, NL, FR, UK, LUX en D) en hun rechtstreekse toeleveranciers (grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, technologie aanbieders, logistiek/transport/distributie) • Producenten en verdelers van voedingssupplementen • Rechtstreekse afnemers: retail • Producenten van dierenvoeders • Consument Binnen Flanders’ FOOD is er een onderscheid tussen de primaire doelgroep die op een pro-actieve wijze zal benaderd worden en de secundaire doelgroep die ondersteunend is van aard en noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de (Vlaamse) voedingsindustrie en de voedselketen. Om invulling te geven aan het open karakter, staat Flanders’ FOOD open voor alle binnen- en buitenlandse bedrijven die wensen deel te nemen, wat ook hun band met de sector moge zijn. Bedrijven met productie en/of O&O in Vlaanderen uit sectoren buiten de voedingsindustrie en zelfs buiten Vlaanderen kunnen dan ook aansluiten.

Contact Data

Coordinator (Other)
Flanders' FOOD, FF
http://www.flandersfood.com/
Year Established
2005
Location
Wetenschapsstraat 14a, 1040, Brussels (Belgium)
Website
http://www.flandersfood.com/
Social Media
Contact information
Veerle Rijckaert
Veerle.rijckaert@flandersfood.com
+32 (0)478333812

Organisation

Organizational form
Public Private Partnership
Turnover
1.000.000-5.000.000
Number of employees
10-25

Technologies

 • Micro/nano electronics
 • Sensory systems
 • Photonics and imaging technologies
 • Robotics
 • Internet of things
 • Artificial intelligence
 • Interaction technologies
 • Big data, data analytics, data handling
 • Virtual, augmented and extended reality
 • Simulation, modelling and digital twins
 • Cloud computing
 • Additive manufacturing
 • Laser based manufacturing
 • Logistics
 • New media technologies

The activities of the hub are well aligned with the Flemish national initiative for digitising industry, Flemish initiative on Industrie 4.0.

Market and Services

Sectors

 • Agriculture and food
 • Wholesale and retail
 • Tourism (incl. restaurants and hospitality)
 • Manufacture of food products, beverages and tobacco
 • Manufacture of machinery and equipment

TRL Focus

 • TRL1 - Basic principles observed and reported
 • TRL2 - Technology concept and/or application formulated
 • TRL3 - Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof of concept
 • TRL4 - Component and/or breadboard validation in laboratory environment
 • TRL5 - Component and/or breadboard validation in relevant environment
 • TRL6 - System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant environment
 • TRL7 - System prototype demonstration in an operational environment
 • TRL8 - Actual system completed and qualified through test and demonstration
 • TRL9 - Actual system proven through successful mission operations

Services provided

 • Awareness creation
 • Ecosystem building, scouting, brokerage, networking
 • Collaborative Research
 • Concept validation and prototyping
 • Testing and validation
 • Pre-competitive series production
 • Commercial infrastructure
 • Incubator/accelerator support
 • Education and skills development

Service Examples

The Food Factory of the Future project introduced digitalization, robotization and world class production in Flemish food processing companies. For example, technological innovation in the company of Bio Bakkerij de Trog was encouraged. Artisan organic bread is produced on industrial scale thanks to the use of artificial intelligence and the introduction of these technologies almost doubled the capacity of the company. An innovative order picking system, using smart glasses, allows them to daily deliver fresh bakery products in an efficient way and significantly increases the accuracy of the delivered orders to their clients.

Sensors for Food collective project serves a broad range of members of the Flanders’ FOOD spearhead cluster community.
World leaders in frozen processed vegetables are based in Flanders. The frozen vegetable sector was demanding for more reliable test methodologies to ensure the high quality of their products. When processing frozen vegetables the food company wants to know  all along the production process to what extend the vegetables are frozen and if they are sufficiently frozen to guarantee a long shelflife. This is not only a food safety issue but also an important parameter for the quality of the frozen product. The only way to determine if the vegetables were still deeply frozen was typically done via testing specific batches of frozen vegetables from the production line. Flanders’ FOOD and Imec investigated a new technology to carry out this quality control in an automated way. They found a solution with the millimeter wave imaging and measuring technology. The millimeter wave sensor has proven to be effective to monitor freezing and dying processes in the food sector.
Other developed sensors that were tested and implemented in the Sensors for Food project are hyper spectral cameras for fast detection of non food particles in food products, defects, certain mycotoxin producing fungi, etc. They have proven to be effective to carry out precise quality control of the food surface and to determine and visualize product content (water-, sugar-, fat-, protein- content).
A last type of sensor system developed and adapted to the specifications of the agri-food sector are the optical fiber biosensors. They are used for the fast detection of allergens, toxins, bacteria, viruses, GMO, etc. the system is suited to carry out multiple screenings of raw materials, primary and secondary products, end products, production processes and cleaning processes at affordable price.
A specific service on business development and product improvement has been carried out with a gelatin producing company using the new sensoring technology. This case however the company requested total confidentiality.

i-FAST: providing access to innovative in-factory food analytical systems and technologies to Flemish agri-food companies. Java coffee company is a coffee company burning their beans in an artisan way, producing a high end coffee product. The quality control is still a manual job that relies on the expertise and knowledge of the responsible person.
In collaboration with Imec, a hyperspectral camera was developed that detects and measures the burning rate of the coffee beans during the burning process. This quality control in the production process via new digital technology will enable Java to produce a very stable product that reaches the highest quality standards. The good flavor of the coffee is in this way analyzed in a scientific sound way.

Funding

 • Regional funding
 • Partner resources
 • Memberships

Partners

Last updated: 08/09/18 10:17