Digital Innovation Hubs Digital Innovation Hubs

ROBOCOAST ROBOCOAST

Contact Data

Coordinator (Economic development agency)

Prizztech Ltd

Coordinator website

http://www.prizz.fi/robocoast-DIH

Year Established

2014

Location

Prizztech Ltd, Puuvilla, PO Box 18, Siltapuistokatu 14, Pori, FINLAND, FI-28101, Pori (Finland)

Website

http://www.robocoast.fi

Social Media

Contact information

Mr Mikko PUPUTTI
mikko.puputti@prizz.fi
+358 44 710 5343

Contact information

Mr Petteri Pulkkinen
petteri.pulkkinen@samk.fi
+358 44 710 3296

Description

Description

Robocoast DIH

Robocoast is a center of excellence that is managed by regional non-profit development company Prizztech Ltd. The form of the organization is a network comprising around 100 SMEs in the Satakunta Region of West Finland in the field of automation, robotics and artificial intelligence (AI) and two local universities specialized in robotics and AI.

Robocoast combines the needs of enterprises in order to promote modernization of the industry and services by developing new robotics solutions together with a large network of industrial and research partners. The mission of Robocoast is to increase industrial competitiveness by providing modernization and simulation services, RDI support for SMEs, business development, education and training.

The Robotics Academy is part of Robocoast. The Robotics Academy is an educational platform coordinated by Satakunta University of Applied Sciences (SAMK). Prizztech Ltd and SAMK jointly form Robocoast DIH, which is a member of the European Digital Innovation Hub Network (robotics) coordinated by the European Commission DG Connect.

On the international level, Robocoast is a partner in several networks and programs related to robotics and artificial intelligence, such as Robot Union (https://robotunion.eu/robotunion-community-partners/)

Made in China 2025 (MIC2025) is a national development program in China. The goal of MIC2025 is to comprehensively upgrade Chinese industry and make it more efficient. The City of Ningbo is selected as the pilot city of MIC2025 and Robocoast is Ningbo’s strategic partner in implementing the program. The role of Robocoast is to identify and convey European robotics experts and knowledge to MIC2025.

Robocoast continually identifying new concrete regional, national or international robotization and modernization challenges e.g. by utilizing The Robocoast Challenge Bank process. The Robocoast Challenge Bank process aims to help as many industry and service companies as possible to quickly and efficiently find the best skills and existing solutions. Thererfore it helps enterprise-specific modernization projects.

The most interesting robotization and modernization challenges will be solved in MatchINDUSTRY LAB, Robocoast R&D Demopaja workshops and/or Living Lab environments with the best robotics experts. At its best, the result is the prototype of the new robot or highly improved production line or service.

Robocoast DIH is a unique global gateway combining both Chinese and European excellence, networks and partners in the field of industrial modernization, AI, automation and robotics!

Robocoast DIH

Robocoast on osaamiskeskittymä, jota hallinnoi alueen kuntien omistama non-profit kehitysyhtiö Prizztech Oy. Robocoastin toimii verkostona, joka kattaa Satakunnan alueen noin 100 robotiikka-, IoT- ja tekoäly -yritystä sekä alueen korkeakoulut.

Robocoastin tavoitteena on edistää teollisuuden ja palvelusektorin modernisointia soveltamalla ja kehittämällä uusia robotiikka- ja tekoälyratkaisuja yhdessä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Robocoast haluaa parantaa teollisuuden kilpailukykyä ja tarjoamalla modernisointi- ja simulointipalveluita, TKI-tukea PK-yrityksille, liiketoiminnan kehittämispalveluja sekä koulutusta.

Robotiikka Akatemia on osa Robocoastin toimintaa. Robotiikka Akatemia on koulutuksellinen alusta, jota koordinoin Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). Prizztech Ltd. ja SAMK muodostavat yhdessä Robocoast DIH:n, joka on Euroopan Digial Innovation HUB verkoston jäsen.

Robocoastilla on tärkeä rooli Satakuntaliiton kehittämistyössä. Robocoast on yksi Satakunnan maakuntasuunnitelman temaattisista kehittämisalueista. Robocoast on myös keskeinen toimija Satakuntaliiton teollisuuspilottiohjelmassa (Teollisuus 4.0). Tätä kautta Robocoastilla on myös kansallisen tason rooli robotiikan ja digitalisaation edistämisessä Suomessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä Robocoastille allokoitiin noin 2 miljoonaa euroa uuden robotiikkaan ja tekoälyyn keskittyvän tutkimuskeskuksen perustamiseen (Robocoast R&D Center - Robotics Living Lab for Companies). Tulevan tutkimuskeskuksen päätehtävänä on edistää Suomen PK-- teollisuuden modernisointia soveltamalla uusia robotiikka ja tekoälyratkaisuja. Iso osa tutkimuskeskuksen toimintaa on testata ja edelleen kehittää robotiikka ja tekoälyratkaisuja eri tyyppisissä Living Lab -ympristöissä.

Kansainvälisellä tasolla Robocoast on kumppanina useissa robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvissä verkostoissa ja ohjelmissa kuten DIH ja Robot Union (https://robotunion.eu/robotunion-community-partners/)

Made in China (MIC2025) on Kiinan kansallinen kehitysohjelma. MIC2025 tavoitteena on kehittää ja modernisoida Kiinan teollisuutta. Ningbon kaupunki on valittu ohjelman ensimmäiseksi pilottokaupungiksi ja Robocoast toimii Ningbon kaupungin strategisena kumppanina ohjelman toteuttamisessa. Robocoastin roolina on löytää eurooppalaista robotiikkaosaamista ja -yrityksiä MIC2025 -ohjelmassa toteutettaviin projekteihin.

Robocoast hakee jatkuvasti konkreettisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä robotisointi- ja modernisointihaasteita mm. hyödyntämäällä Robocoast Haastepankki -prosessia. Haastepankki prosessi auttaa teollisuus- ja palveluyrityksiä löytämään nopeasti ja tehokkasti osaajia ja ratkaisuja yritysten modernisointiin ja robotisointiin liittyviin projekteihin.

Kiinnostavimmat modernisointi- ja robotisointihaasteet haasteet ratkaistaan MatchINDUSTRY LAB, haastekilpailuissa, Robocoast R&D Demopajoissa ja/tai erilaisissa living lab tyyppisissä ympäristöissä parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Parhaimmillaan tuloksena on uuden robotin prototyyppi tai tehostunut tuotantolinja tai pavelu.

Robocoast DIH on anutlaatuinen globaali HUB joka yhdistää eurooppalaiset ja kiinalaiset modernisointi, tekoäly ja robotiikka osaajat, verkostot ja yritykset!

Link to national or regional initiatives for digitising industry

Robocoast plays an important role in the development work of The Regional Council of Satakunta. It is one of the thematic development areas of the Regional Programme of The Regional Council of Satakunta and the key player in implementing the Industrial Pilot program of the Satakunta region (Industry 4.0). Through this, Robocoast is involved on the national level with the implementation of the strategic goals of ministries, when the goals are related to the promotion of robotization or digitalization in Finland. More information: Kari Hietala, Regional Council of Satakunta, +358 44 711 4378.

To the Robocoast has allocated about 2 million Euros for a new robotics and AI R&D center (Robocoast R&D Center - Robotics Living Lab for Companies -program) by the decision of The Ministry of Economic Affairs and Employment (TEM). The main task of the Robocoast R&D Center is to boost the modernization of Finnish industry by applying and developing new robotic and artificial intelligence solutions for SMEs. One major part of the activities of the Robocoast R&D Center is to test new robotic and AI solutions in different Living Lab environments. (http://www.satakuntaliitto.fi/ajankohtaista)

On the international level, Robocoast is a partner in several networks and programs related to robotics and artificial intelligence, such as Robot Union (https://robotunion.eu/robotunion-community-partners/)

The hub is also part of the European Commission Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS) initiative. 

Market and Services

Market sectors

 • Agriculture, hunting and forestry
 • Education
 • Health and social work
 • Manufacture of food products, beverages and tobacco
 • Manufacture of wood and wood products
 • Manufacture of chemicals, chemical products and man-made fibres
 • Manufacture of basic metals and fabricated metal products
 • Manufacture of machinery and equipment

TRL Focus

 • TRL2 - Technology concept and/or application formulated
 • TRL3 - Analytical and experimental critical function and/or characteristic proof of concept
 • TRL5 - Component and/or breadboard validation in relevant environment
 • TRL6 - System/subsystem model or prototype demonstration in a relevant environment
 • TRL7 - System prototype demonstration in an operational environment
 • TRL8 - Actual system completed and qualified through test and demonstration

Services provided

 • Awareness creation
 • Ecosystem building, scouting, brokerage, networking
 • Collaborative Researchs
 • Concept validation and prototyping
 • Testing and validation
 • Incubator/accelerator support
 • Education and skills development

Service Examples

3D Simulation Enivironment

Within Robocoast network Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) has a 3D simulation environment that can be used to simulate industrial production units or plants. With the simulation models, different production schemes can be tested without affecting the process. Planned production units can be tested with simulations prior the installation to avoid mistakes and to speed up the start up.

Satakunta University of Applied Sciences (SAMK), petteri.pulkkinen@samk.fi

More details: http://automaatio.samk.fi/?lang=en

MatchINDUSTRY LAB: Case RoboCopper

As a part of the multinational Boliden Group, Boliden Harjavalta Ltd is specialized in smelting and refining copper in Satakunta region.

In order to boost the production process of the Harjavalta smelter, Boliden launched the RoboCopper Challenge, with the aim to rethink the safety of the working conditions related to smelting furnaces. The smelting method used all over the world today was developed in the Harjavalta plant in 1949.

Robocoast challenged SMEs and their expert teams from the Robocoast cluster (consisting of round 100 automation, robotics and IoT companies and other actors) to create innovative cutting-edge solutions to improve the metallurgical processes.

In the Challenge, Hefmec Engineering innovated a game-changing solution to improve and simplify the 70-year old practices at Boliden’s smelter. After successful testing of the new solution it is possible for Hefmec Engineering to target international markets.

Robocoast utilized the expertise of the Robocoast cluster by using the Innovation Challenge model developed by Prizztech Ltd.

Boliden Harjavalta Ltd, info.harjavalta@boliden.com

More details: http://www.matchindustry.fi/challenges/robocopper-challenge/

Robocoast R&D Center – Robotics And Automation Lab (SAMK): Recognizing Faulty Nails

A 1.5 ton vibration bowl feeder was brought to our RDI laboratory. It had been used for mechanical checking of nail straightness. There was a need to create a machine vision system to inspect the nails for straightness, excess scum and zinc coating.

3D printing was used to modify the existing system so that the nail could be imaged from every direction. A camera was installed so that it imaged the nails through diffuse dome light on the flat surface, and it could get around 10–15 images from each nail. This was enough for a 100% inspection.

Pintos Ltd, pintos@pintos.fi


Robocoast R&D Demopaja: The Sign Language Robot

Satakunta hospital district issued Robocoast a new robotization challenge for a robot prototype that can repeat sign language. Robocoast also has to test the prototype functionality of the sign language robot in sign language lessons for children with autism.

The hospital assumed that the robot could help children with autism to learn sign language easier using robots, but it should first be tested.

Robocoast first found out which existing robot platforms have two hands and five fingers whose function can be controlled as you want. Next, Robocoast chose the best possible experts to make the sign language robot prototype in the Robocoast R&D Demopaja workshop. Finally, a two-day test period was conducted, where the new robot prototype taught sign language to 12 children with autism.

The results of the test were encouraging and development work for the sign language robot (MOMO Robot) will be continued by Futurice Ltd.

More details: https://www.futurice.com/blog/when-momo-the-robot-met-children/

Organization

Organizational form

Networked organization, without formal structure

Turnover

>5.000.000

Number of employees

25-50

Evolutionary Stage

Fully operational

Geographical Scope

International

Funding

 • European Regional Development Fund
 • National basic research funding
 • Regional funding
 • Partner resources
 • Other

Partners

Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) - RoboAI

Partner Type

University

Website

http://www.samk.fi


Satakunta Regional Council

Partner Type

Regional government

Website

http://www.satakuntaliitto.fi


WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Ltd

Partner Type

Other

Website

https://www.winnova.fi/


SataEdu

Partner Type

Other

Website

https://sataedu.fi/


Tampere University of Technology Pori Unit

Partner Type

University

Website

http://www.tut.fi/fi/pori/index.htm


Robocoast Network Companies

Partner Type

SME

Website

https://robocoast.eu/yritykset/?lang=fi

Technological competences

 • Micro and nano electronics, smart system integration
 • Sensors, actuators, MEMS, NEMS, RF
 • Robotics and autonomous systems
 • Internet of Things (e.g. connected devices, sensors and actuators networks)
 • Artificial Intelligence and cognitive systems
 • Location based technologies (e.g. GPS, GIS, in-house localization)
 • Interaction technologies (e.g. human-machine Interaction, motion recognition and language technologies)
 • Data mining, big data, database management
 • Augmented and virtual reality, visualization
 • Simulation and modelling
 • Gamification
 • Additive manufacturing (3D printing)
Last updated: 19/08/18 09:57